Awyr y Nos: Mehefin 2020

19.06.20

3rd: Mercury (figure 1 and 2) will be at the highest point in the evening sky and it will be shining brightly. It will be reasonably, placed however, it may be difficult to observe, reaching a peak altitude of 16° above the horizon during sunset on the 1st.

4th: Mercury at greatest elongation (angular separation between the Sun and the planet, with Earth as the reference point, figure 3). Mercury will be 122.6 million km from Earth.


Figure 1: Mercury, taken by the Messenger spacecraft in 2008. Credit: NASA.Figure 2: Mercury in the evening sky.


Figure 3: Elongation of Mercury.

10th: Maximum rate of Arietid meteor shower. Active, 14th April until 24th June. Radiant point in constellation Aries. Best visibility between 02:35 and 04:00 each night above East horizon. Possibility to view the shower during daytime, between 08:00 and 11:00 on the 10th (figure 4 and 5). Source unknown, it is thought they may be from asteroid 1566 Icarus or comet 96P/Machholz.


Figure 4: Arietid meteor shower. Credit Getty.


Figure 5: Arietid meteor shower. Credit: Getty.


13th Conjunction of Moon and Mars (figure 6 and 7). Visible in dawn sky, 01:45 BST, approximately 3 hrs 12 mins before Sunrise and rising above South East horizon. Appearing in the constellation Aquarius.


Figure 6: Conjunction of Moon and Mars. Credit: Jason Major.

Figure 6a: Conjunction of Moon and Mars.

20th: June solstice (figure 7). The longest day in the Northern hemisphere, midsummer day. Day in the year when the Sun is at its most Northern position in the sky in the constellation Cancer. Sun is above the horizon for longer than any other day of the year in the Northern hemisphere. Astronomers consider this to be the first day of summer.

Figure 7: Summer solstice in Northern hemisphere.

27th: Bootid meteor shower (figure 8) peaks. Active between 22nd June and 2nd July in the constellation Bootes. Radiant point will be active all night with best displays just before dawn. Parent body is comet 7P/Pons – Winnecke.


Figure 8: Bootid meteor shower in constellation Bootes. Credit: Astronomy magazine.

WARNING: Never attempt to view through binoculars, telescope or any optical aid an object near to the Sun. Also, never attempt to view the Sun unaided, doing so may result in immediate and permanent blindness. Always use astronomical approved viewing equipment. The Stellarium software will assist greatly in locating objects in the sky.

Mark R Smith FRAS


Physicist
Nuclear Fusion Physics
Astrophysics

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb mewn...

Syllu ar y Sêr

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.

Gweithgareddau

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond deuddeg o warchodfeydd o’r fath sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwclis o safleoedd darganfod awyr dywyll. Mae gan arfordir gwyllt a garw a chefn gwlad Sir Benfro fantais o rai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosibl syllu ar y Llwybr Llaethog neu gytserau fel Orion gyda'r llygad noeth.

Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd yr ardal gyntaf yng Nghymru i ennill statws rhyngwladol Awyr Dywyll. Yn ymestyn o'r ffin â Lloegr i bellafoedd sir Gaerfyrddin ac o Gymoedd y De i’r Canolbarth, mae llawer o gyfleoedd i weld peth o'r awyr dywyllaf yn y DU yn ein tirwedd hardd ac amrywiol.

Project NOS

Creuwch eich gwyliau 24/7 unigryw eich hun. Profwch anturiaethau epig o doriad gwawr tan y cyfnos yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau rhyfeddol Cymru.