Teithiau Trên

Ar y trên yn y nos – dyma lle mae’r storïau yn dechrau.

Mae storïau gwych yn cael eu creu pan fo pobl yn teithio tuag at fachlud yr haul ar drên. Mae rhai trenau nos gwych yng Nghymru sy'n mynd â chi ar draws tirweddau anghygoel wedi'u goleuo gan y sêr. Wrth amseru’n gywir, efallai y byddwch yn gweld beth yw hynt y lleuad ac yn cael y fraint o weld sêr gwib. Mae teithiau trên yn ystod y nos ar y cyfoeth o reilffyrdd cul sydd yng Nghymru, yn enwedig ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig cyfle i fwynhau'r awyr dywyll.

Mae rhai rheilffyrdd eisoes yn cynnal digwyddiadau arbenigol gyda'r nos -
Am gyfleoedd i fwynhau teithiau trên nos edrychwch ar y gwefannau am fanylion.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Eryri

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb mewn...

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Antur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.