Goleufeydd a Choelcerthi

Ewch yn ôl mewn amser a phrofi gwreichion a sêr, yn union fel y byddai’n hynafiaid wedi ei wneud.

Y ffordd ddiogel orau i fwynhau'r profiad hwn yw trwy fynychu digwyddiad wedi'i drefnu - edrychwch yn y wasg leol am fanylion a / neu'r dudalen blog.

O dan dywyllwch awyr y nos mae rhywbeth hudol ac yn galonogol iawn am fflamau llachar a gwreichion y goelcerth. Cadwch lygad am y digwyddiadau sy'n cynnwys bannau a choelcerthi sy'n goleuo'r nos ac yn eich cysylltu â phobl, llefydd a digwyddiadau arbennig. Gaeaf yn draddodiadol yw'r adeg o'r flwyddyn ar gyfer coelcerthi gyda Guto Ffowc, Calan Gaeaf a'r Flwyddyn Newydd yn ddigwyddiadau cyfarwydd iawn. Ar noson o haf be’ well na threulio amser o gwmpas coelcerth - yn syllu ar y sêr, rhannu storïau a mwynhau siocled poeth?

Gall goleuo coelcerthi fod yn beryglus ac yn aml mae angen gofyn am ganiatàd arbennig, ac mae angen cymryd gofal arbennig er mwyn sicrhau nad yw'r tanau yn achosi niwed i'r tirlun nac i fywyd gwyllt.

Fel mae'r fflamau yn crynu ac wrth i'r marwor glindarddach, felly hefyd mae ein dychymyg yn dod yn fyw. Mae oren tanbaid y tân a chysgodion y tywyllwch yn datgelu llefydd newydd a llefydd angof yn ein calonnau. O dan sglein y sêr ac yng ngoleuni'r lleuad arian gwnewch amser i ganu cân, adrodd stori neu ddwy a mwynhau hud un o ymdrechion mwyaf parhaol ac unigryw dynoliaeth - meistroli grym y fflam.

Efallai y byddwch hefyd fod â diddordeb mewn...

Gwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

Nosweithiau Sêr Gwib a Chomedau

Ar noson glir, syllwch i fyny ar yr awyr yn ddigon hir a byddwch yn gweld sêr gwib ac efallai hyd yn oed, yn sylwi ar gomed.

Antur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.