Gweithdy Twristiaeth Astroleg gyda Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

26th Jun 2019 10:00 - 12:30

Mae gan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy uchelgeisiau ar gyfer Awyr Dywyll a hoffwn i fusnesau twristiaeth dod gyda ni ar y daith.

Nod y sesiwn 2 awr hwn yw rhoi gwybod a helpu busnesau i roi profiadau awyr dywyll i’w cwsmeriaid.  

Byddwch yn derbyn tips ar sut i fod yn Awyr Dywyll Gyfeillgar, cyfleoedd syllu ar y sêr, dysgu sut mae eraill yn gwneud y mwyaf o’r farchnad astro-twristiaeth yn ogystal â chyflwyniad awyr dywyll mewn planetariwm gyda staff Techniquest Glyndwr.

Mae’r digwyddiad am ddim ond os gwelwch yn dda rhowch wybod i ni os na fyddwch chi yn gallu mynychu gan fod nifer y lle yn gyfyngedig a hoffwn roi’r cyfle i cymaint o fusnesau ag sy’n bosib.

Bydd te a choffi ar gael yn ystod y sesiwn.  

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ceri Lloyd drwy e-bost ceri.lloyd@sirddinbych.gov.uk

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.